Jak zacząć wypracowanie? Porównanie postaci

Dla tegorocznych maturzystów to pytanie ważne niczym kwestia hamletyczna. Dziś postaram się udzielić na nie odpowiedzi.

Oczywiście, nie będzie to łatwe. Dlaczego? Ponieważ „klucze” odpowiedzi nie są konstruowane w sposób jednorodny.

Obecnie w pierwszym akapicie zwykle powinna się znaleźć „hipoteza” dotycząca tematu. Jeśli mamy porównać Joasię Podborską i Izabelę Łecką (lub jakiekolwiek inne postacie), to w pierwszym akapicie należy stwierdzić, czy więcej mają cech wspólnych czy odróżniających je od siebie oraz wskazać na najważniejsze podobieństwa/różnice. Należy też krótko przedstawić bohaterki. Często „punktowane” jest także określenie „osoby mówiącej w tekście”, czyli w przypadku „Lalki” i „Ludzi bezdomnych” kreacji narratora.

Oto przykład

Temat: Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach Lalki Bolesława Prusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę
na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek.

Wstęp:
[Akapit 1] Joanna Podborska i Izabela Łęcka to kobiety, które więcej dzieli niż łączy. Bohaterka „Ludzi bezdomnych” jest postacią pozytywną, budzącą sympatię u czytelników. Jest nauczycielką panien Orszeńskich, szczerze kocha Tomasza Judyma, chce pomagać ubogim. Natomiast Izabela Łęcka budzi niechęć. To egoistka, która oszukuje Stanisława Wokulskiego. Kobiety różni także status społeczny – córka Tomasza reprezentuje arystokrację, a Joasia jest zubożałą szlachcianką.

(i dalej np. Akapit 2 – cechy Łęckiej na podstawie fragmentu, Akapit 3 – cechy Podborskiej na podstawie fragmentu, Akapit 4 – co wpłynęło na charakter Łęckiej, Akapit 5 – co wpłynęło na charakter Podborskiej, Akapit 6 – Wnioski)

 Skomentuj